030 601 39 94 info@siraat.nl

Algemene Voorwaarden

Om de lessen te willen volgen bij het Educatief Centrum Nieuwegein, is het van belang om de volgende voorwaarden te accepteren en te respecteren.
 • 1.1 Het lesgeld tijdig te voldoen.
 • 1.2 Het betalen van het lesgeld vindt plaats binnen een maand na de inschrijving via:
  Rekeningnummer: NL 77 RABO 03 42 89 34 75 op naam van I.C.E.C. Siraat o.v.v. de naam van het kind en welke les (Arabisch of Koran)gevolgd wordt. Het is ook mogelijk om het lesgeld contant te betalen.
  In enkele gevallen, kan de betrokkene een betalingsregeling treffen met de directie. (bij meerdere kinderen b.v.)
 • 1.3 De ouders / verzorgers zijn verantwoordelijk voor het respecteren van lestijden. Het kind op tijd brengen en op tijd ophalen. De deuren gaan open 10 minuten voor het begin van de lessen.
 • 1.4 Bij afwezigheid, voor 08:30 uur het Centrum inlichten via 06 85013964 of via onderwijs@siraat.nl
 • 1.5 Zonder reden, mogen ouders / verzorgers de leslokalen niet betreden.
 • 1.6 Bij vragen e.d. dienen de ouders / verzorgers eerst contact op te nemen met directie.
 • 1.7 Buiten de lestijden is het Centrum niet verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen.
 • 1.8 Inschrijving kan door de directie ongedaan worden gemaakt indien NIET voldaan is aan betalingsvoorwaarden.

Contact

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. U kunt hiervoor de volgende contactgegevens gebruiken. U kunt ook gebruik maken van onze contactformulier.

Adres

Prof. Dr. Hesselaan 4

3431CD Nieuwegein

Telefoonnummer