030 601 39 94 info@siraat.nl

Algemene Voorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan het onderwijssysteem van Moskee Siraat zijn leerlingen en hun ouders/verzorgers verplicht de voorwaarden te respecteren en in acht te nemen.

1.0 Koran lessen

 • 1.1 Woonachtig in Nieuwegein bedraagt het lesgeld € 100,- per schoolseizoen.
 • 1.2 Woonachtig buiten Nieuwegein bedraagt het lesgeld € 200,- per schoolseizoen voor het 1ste kind, vanaf 2de bedraagt het lesgeld € 100,-.
 • 1.3 Is uw kind later in het seizoen begonnen, dan wordt het lesgeld naar evenredigheid vastgesteld.
 • 1.4 Betalingen van lesgeld vindt direct na inschrijving plaats.
 • 1.5 Inschrijving kan door de onderwijscommissie ongedaan worden gemaakt indien niet voldaan is aan de betalingsvoorwaarden.
 • 1.6 Minimale leeftijd is 6 jaar.
 • 1.7 Lestijden zijn op zaterdag en zondag tussen 09:00 — 12:00.
 • 1.8 Het kind dient minimaal 10 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn.
 • 1.9 De ouder/verzorger dienst het bestuur in te lichten bij ziekte of vakanties van het kind via het e-mailadres siratonderwijs@gmail.com of telefonisch via 030-6013994.
 • 1.10 Afwezigheid zonder geldig reden kan leiden tot intrekking van inschrijving, zonder teruggaaf van lesgeld.
 • 1.11 De ouder/verzorger dient het kind na de les op tijd op te halen. Er is geen naschoolse opvang.
 • 1.12 De ouder/verzorger dient er voor te zorgen dat het kind zich netjes en respectvol gedraagt tegen anderen.
 • 1.13 De ouder/verzorger dient zich in te spannen om het kind te begeleiden met het huiswerk.
 • 1.14 De ouder/verzorger dient gedurende lesuren bereikbaar te zijn. Dit in geval van calamiteiten.
 • 1.15 Buiten de lestijden is de moskee NIET VERWANTWOORDELIJK voor de veiligheid van de leerlingen.

2.0 Taalcursus Arabisch

 • 2.1 Woonachtig in Nieuwegein bedraagt het lesgeld € 100,- per schoolseizoen.
 • 2.2 Woonachtig buiten Nieuwegein bedraagt het lesgeld € 200,- per schoolseizoen voor het 1ste kind, vanaf 2de bedraagt het lesgeld € 100,-.
 • 2.3 Is uw kind later in het seizoen begonnen, dan wordt het lesgeld naar evenredigheid vastgesteld.
 • 2.4 Betalingen van lesgeld vindt direct na inschrijving plaats.
 • 2.5 Inschrijving kan door de onderwijscommissie ongedaan worden gemaakt indien niet voldaan is aan de betalingsvoorwaarden.
 • 2.6 Minimale leeftijd is 6 jaar.
 • 2.7 Lestijden zijn op zaterdag en zondag tussen 12:15 — 15:30.
 • 2.8 Het kind dient minimaal 10 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn.
 • 2.9 De ouder/verzorger dienst het bestuur in te lichten bij ziekte of vakanties van het kind via het e-mailadres siratonderwijs@gmail.com of telefonisch via 030-6013994.
 • 2.10 Afwezigheid zonder geldig reden kan leiden tot intrekking van inschrijving, zonder teruggaaf van lesgeld.
 • 2.11 De ouder/verzorger dient het kind na de les op tijd op te halen. Er is geen naschoolse opvang.
 • 2.12 De ouder/verzorger dient er voor te zorgen dat het kind zich netjes en respectvol gedraagt tegen anderen.
 • 2.13 De ouder/verzorger dient zich in te spannen om het kind te begeleiden met het huiswerk.
 • 2.14 De ouder/verzorger dient gedurende lesuren bereikbaar te zijn. Dit in geval van calamiteiten.
 • 2.15 Buiten de lestijden is de moskee NIET VERWANTWOORDELIJK voor de veiligheid van de leerlingen.

Contact

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. U kunt hiervoor de volgende contactgegevens gebruiken. U kunt ook gebruik maken van onze contactformulier.

Adres

Prof. Dr. Hesselaan 4

3431CD Nieuwegein

Telefoonnummer