030 601 39 94 info@siraat.nl

ANBI

Algemeen nut beogende instellingen

ICEC Siraat is per 2 februari 2022 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat wij als vereniging ICEC Siraat geen winstoogmerk hebben en het geld gebruiken voor het goede doel. Maar wat is een ANBI-status precies en hoe werkt het? We leggen het graag uit.

Wat is een ANBI?
De Belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut. ICEC Siraat, als religieuze organisatie, past met haar activiteiten bij uitstek binnen het concept van algemeen nut beogende instelling.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?
Om aangewezen te worden als ANBI moet je, naast bijdragen aan algemeen nut, ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Belangrijk is dat de instelling in ieder geval geen winstoogmerk heeft. Ook moeten de instellingen bijvoorbeeld de contactgegevens, financiële gegevens, beleidsplan en huidige activiteiten openbaar beschikbaar maken. Zo is het voor iedereen mogelijk om inzage te hebben in het functioneren van een ANBI-instelling.

Wat is het voordeel van een ANBI-status?
Een ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee en is daarom gunstig voor donateurs. Dit geldt zowel voor losse als periodieke giften. Donateurs aan een ANBI mogen hun giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Meer informatie over de ANBI https://www.belastingdienst.nl/wat_is_een_anbi

Naam
Vereniging Islamitisch Cultureel & Educatief Centrum Siraat (ICEC Siraat), bij het publiek ook bekend als “Moskee Siraat”.

RSIN
8155.13.094

KvK-nummer
30196651

Jaarverslag

Beleidsplan

Contactgegevens
Prof. Dr. Hessellaan 4
3431 CD NIEUWEGEIN
Telefoonnummer: 030-6013994
E-mailadres : info@siraat.nl

Contact

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. U kunt hiervoor de volgende contactgegevens gebruiken. U kunt ook gebruik maken van onze contactformulier.

Adres

Prof. Dr. Hesselaan 4

3431CD Nieuwegein

Telefoonnummer