030 601 39 94 info@siraat.nl

FAQ

Veelgestelde vragen

  • Welke gegevens heb ik nodig bij mijn belastingaangifte?

In de bevestiging van de overeenkomst ontvang je van ons een uniek transactienummer. Dit unieke
nummer dien je door te geven aan de Belastingdienst.

Daarnaast heb je bij het invullen van je belastingaangifte het RSIN-nummer van Moskee Siraat nodig.
Dit is het nummer waaronder Moskee Siraat ( ICEC Siraat) bij de Belastingdienst bekend is. Ons
RSIN-nummer is 815513094.

  • Is de minimumtermijn van 5 jaar verplicht?

Ja, deze termijn van 5 jaar is verplicht. Uitzonderingen zijn te vinden op de website van de
Belastingdienst.

  • Kan ik een periodieke schenkingsovereenkomst tussentijds beëindigen?

Ja, je kunt de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Let wel op: als je stopt met geven binnen 5 jaar
(zonder geldige reden) dan vervalt het recht om de schenking af te trekken. Ook van eerdere jaren
waarin de schenking wel werd voldaan.

  • Wat heeft Moskee Siraat aan deze regeling?

Wanneer je donatie is vastgelegd, kunnen wij ervan uitgaan dat het bedrag daadwerkelijk
binnenkomt. Het geeft ons dus zekerheid qua inkomsten op de langere termijn. Hierdoor kunnen wij
beter inschatten hoeveel wij kunnen investeren in de Moskee.

  • Ik ben al op leeftijd. Is het niet risicovol om een overeenkomst van 5 jaar aan te gaan?

Dit is geen probleem. De overeenkomst stopt altijd bij overlijden. U zult uw nabestaanden er dus
nooit mee belasten. Voor ieder jaar dat u de overeenkomst hebt, ontvangt u wel het fiscale voordeel.
Moge Allah ermee uw graf verlichten en voor gemak zorgen. We zullen het werk met uw aandeel
voortzetten.

  • Kan ik op ieder moment van het kalenderjaar een periodieke overeenkomst aangaan?

Ja, dat kan. Je bent wel verplicht om vóór 31 december het hele jaarbedrag te betalen. Dit betekent
dat je in het resterende deel van het eerste jaar evenveel betaalt als wat je daarna per jaar betaalt. Dit
is een regel van de Belastingdienst.

Contact

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. U kunt hiervoor de volgende contactgegevens gebruiken. U kunt ook gebruik maken van onze contactformulier.

Adres

Prof. Dr. Hesselaan 4

3431CD Nieuwegein

Telefoonnummer